Просто прегръдка!

Във Facebook, двама познати бяха споделили това клипче, което ми направи силно впечатление замислих се,  защо? Защо едно обикновенно клипче показващо… (ще видите сами, кратко е) ми направи толкова силно впечатление.  Защо когато видим, нещо мило и човешко се впечатляваме толкова? Според мен отговора на този въпрос  е, че толкова сме погълнати от проблемите на…